ประกาศผล Home Hackathon-2018

Home Hackathon 2018 ประกาศรางวัล

รางวัล Data Visualization

อันดับที่ 1
รางวัล 30,000 บาท
 
ทีม Paruruyeah!
อันดับที่ 2
รางวัล 20,000 บาท
 
ทีม Sleepy Coding
อันดับที่ 3
รางวัล 5,000 บาท
 
ทีม Get Me Out

รางวัล Recommendation System

อันดับที่ 1
รางวัล 20,000 บาท
 
ทีม Sleepy Coding
อันดับที่ 2
รางวัล 10,000 บาท
 
ทีม Chiefchef.p
อันดับที่ 3
รางวัล 5,000 บาท
 
ทีม Astral Air

รางวัล เทคนิคยอดเยี่ยม

*มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน 2 ทีม จึงต้องแยกรางวัลให้ทีมละ 10,000 บาท

รางวัล 10,000 บาท
 
ทีม Get Me Out
รางวัล 10,000 บาท
 
ทีม Qwerty

ประมวลภาพกิจกรรม

Leave a Replay