HOME ANALYTICS

กันยายน 2562

มีงบ 20 ล้าน เลือกทีอยู่อาศัยประเภทไหน

แบรนด์อะไร?

สิงหาคม 2562

ความต้องการ “บ้านแฝด”

ครึ่งปีแรก 2562 

กรกฎาคม 2562

ความต้องการ “คอนโดมิเนียม” 

ครึ่งปีแรก 2562 

มิถุนายน 2562

“5 ทำเล” ที่คนต้องการอยู่อาศัย

มากที่สุดในกรุงเทพฯ

DON’T TOUCH THIS !!!