JOB DESCRIBTION

Backend developer

หน้าที่

  • สร้างและดูแลระบบ Backend ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ HOME dot TECH เพื่อให้ client ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น Web และ Mobile App สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในด้าน NodeJS, MongoDB, JavaScript
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ทันเวลา
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี

HOME dot TECH เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือเกิดจากที่ บริษัทโฮมบายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ความรู้ตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัท HOME dot TECH ได้ที่

jobs@homedottech.com

มาร่วมงานกับเรา !