JOB DESCRIBTION

Data Engineer

หน้าที่

 •  ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และทำ ETL เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลกลาง
 • จัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการใช้งาน
 • ทำงานร่วมกับทีม data science, developer และ business
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีทักษะการเขียนโค้ดโดยใช้ภาษา Python และ NodeJS
 • มีทักษะในด้าน SQL และ NoSQL
 • มีใจรักในการทำงานกับข้อมูลที่หลากหลาย
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Architecture
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ทันเวลา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะที่ดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความรู้หรือสนใจด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

HOME dot TECH เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือเกิดจากที่ บริษัทโฮมบายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ความรู้ตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัท HOME dot TECH ได้ที่

jobs@homedottech.com

มาร่วมงานกับเรา !