JOB DESCRIBTION

ตำแหน่ง Data Engineer

หน้าที่

– ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

– รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และทำ ETL เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลกลาง

– จัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการใช้งาน

– ทำงานร่วมกับทีม data science, developer และ business

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– มีทักษะการเขียนโค้ดโดยใช้ภาษา Python และ NodeJS

– มีทักษะในด้าน SQL และ NoSQL

– มีใจรักในการทำงานกับข้อมูลที่หลากหลาย

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Architecture

– มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ทันเวลา

– มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะที่ดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ

– มีความรู้หรือสนใจด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

฿20,000-฿40,000

HOME dot TECH เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือเกิดจากที่ บริษัทโฮมบายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ความรู้ตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัท HOME dot TECH ได้ที่

jobs@homedottech.com